Barlewice i Barlewiczki w gminie Sztum

Barlewiczanie nie gęsi i swój portal mają !

   Sołectwo BARLEWICE i BARLEWICZKI 

zaprasza !

sztum
Odwiedzin:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Bliżej naszych spraw

trwa inicjalizacja, prosze czekac...
barlewice

Aktualności:

Partnerzy Sołectwa:

W te piękne święta niech każdy pamięta, z głębi serca płynące życzenia:

zdróweczka, marzeń spełnienia,iskierek radości i dużo miłości, oraz

Szczęśliwego nowego roku 2017

Życzy Sołtys i Rada Sołecka Barlewic